Servicii

Prin achiziția și utilizarea aplicațiilor produse sub brandul Indeco Soft, dumneavoastră ați stabilit premisele unei activități coerente, în spiritul legislației în vigoare și în respect față de contribuabilii, partenerii și clienţii dumneavoastră.

Pentru ca această colaborare să se transforme într-un parteneriat strategic, de lungă durată, cu beneficii palpabile pentru organizația dumneavoatră, Indeco Soft vă oferă un pachet de servicii complex de suport și mentenanţă post implementare:

 • Actualizarea pachetelor informatice cu modificările legislative
 • Suport în analiza, planificarea și executarea modificărilor la cerere
 • Actualizarea documentației pentru administrarea și exploatarea aplicațiilor
 • Operații de întreținere, optimizare, validare și corectare a bazelor de date
 • Sesiuni de instruiri periodice pentru facilitățile nou apărute în aplicații sau pentru utilizatorii mai puțin familiarizați cu aplicațiile
 • Backup zilnic automat al bazelor de date; în caz de avarie se garantează recuperarea datelor în proporție de 100% la nivelul ultimului backup disponibil

Consultanță pentru optimizarea serverelor fizice utilizate de aplicațiile Indeco Soft

 • Consultanță asupra problemelor specifice de bussiness care pot să apară, cu soluții complexe pentru optimizarea activităților dumneavoastră și a interacțiunilor cu terțe persoane

Indeco Soft oferă clienţilor săi un sistem de Customer Help Desk, axat pe 4 componente:

 • Telefonic – la centrul de suport tehnic al Indeco Soft localizat la sediul central – Baia Mare – minim 8 ore/zi
 • On – Site – la sediul beneficiarului, asistență efectuată de personalul tehnic al Indeco Soft, localizat atât la nivelul beneficiarului, cât și în sediul central al Indeco Soft – minim 8 ore/zi
 • Live Help – prin soluția CERC – Centru Electronic de Relații cu Clienții, disponibil la adresa www.indecosoft.ro/site/cerc  24 ore/24, 7 zile/7
 • Electronic – via email, instant messaging – 24 ore/24, 7 zile/7