Relații Publice și Urbanism

CID

Modulul Circulația Internă a Documentelor este destinat urmăririi fluxului și stocării documentelor în format electronic și a imaginilor documentelor scrise din cadrul unei instituții.

Urbanism

Modulul Urbanism gestionează documentele specifice Direcțiilor de Urbanism din cadrul primăriilor și consiliilor județene – Certificate de Urbanism,  Autorizații de construire – desființare,  Avize favorabile/nefavorabile (Acorduri Unice).

ePetiții

Modulul permite depunerea online de cereri (petiții) către instituții ale administrației locale (primării, consilii județene sau altele), precum și vizualizarea stadiului cererilor depuse.

Docs4Ever – Arhivă electronică

Modulul de arhivare electronică este destinat arhivării documentelor din cadrul unei instituții, în format electronic.

Audiențe

Modulul permite gestionarea audiențelor, respectiv înregistrarea solicitărilor, planificarea, repartizarea pe departamente și auditori și înregistrarea modului de rezolvare a audiențelor.

eAudiențe

Modulul permite depunerea și vizualizarea de către contribuabil de cereri pentru audiențe către instituții ale administrației locale (primării, consilii județene sau altele).