Registre

AgroRegis

Aplicaţia este destinată asigurării unei evidenţe unitare şi complete a terenurilor pe categorii de folosinţă şi a inventarului fiecărei gospodării agricole. 

Stare Civilă

Aplicaţia gestionează evidenţa naşterilor, căsătoriilor şi deceselor împreună cu menţiunile şi listările aferente acestora.