Asistență Socială

AsiSoc

Sistemul informatic integrat AsiSoc asistă procesul de acordare a diferitelor tipuri de beneficii sociale facilitând gestionarea dosarelor de asistență socială și generarea sumelor acordate şi plata acestor sume beneficiarilor de asistenţă socială.