Investiții, Achiziții, Dezvoltare

AconAcon

Modulul asigură suportul informatic necesar procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Invest

Invest

Aplicaţia are ca scop gestionarea investiţiilor prin urmărirea derulării proiectelor care au ca scop realizarea obiectivelor investiţiilor respectiv a achiziţiilor aferente acestora.

SIMPA

Modulul este destinat gestiunii investiţiilor de capital derulate prin proiecte finanţate din surse multiple.