Economico - Financiare

eCUB Admin

Sistemul integrat de gestiune financiar-contabila eCUB (evidenta contabila a unitatilor bugetare) este un pachet de module software specializate pe operatiuni specifice departamentelor dintr-o instituţie publica.

ResUm

Aplicatia asigura suport informatic destinat compartimentului Resurse Umane în vederea administrarii personalului angajat, calcularii drepturilor salariale cuvenite si elaborarii declaratiilor catre institutiile de asigurari sociale.

DarS

Modulul este un instrument software util pentru întocmirea documentelor necesare darii de seama trimestriale prin centralizarea datelor din contabilitate si executia bugetara si prezentarea acestora în conformitate cu normele în vigoare.

GestStoc

Aplicatia este utilizata pentru gestionarea stocurilor de materiale, produse finite, precum si pentru evidenta obiectelor de inventar pe magazii si gestiuni.

Buget

Modulul pemite gestiunea veniturilor si a cheltuielilor pe baza de buget, implicând angajarea de cheltuieli impuse de bunul mers al activitatilor pe masura realizarii veniturilor estimate.

Contab

Modulul este un instrument de urmarire si analiza a activitatii institutiei prin gestiunea tuturor înregistrarilor contabile pe perioade calendaristice.

MiFix

Aplicatia ofera suportul necesar gestiunii elementelor patrimoniale, a imobilizarilor corporale si necorporale.

Cassa

Modulul permite înregistrarea si urmarirea operatiilor de încasari sau plati efectuate prin casa, eliberarea chitantei si listarea Registrului de Casa.

ListOP

Modulul asigura un control unitar si centralizat al documentelor fiscale de tip ordin de plata pentru trezoreria statului respectiv foaie de varsamânt.

Bilant Lunar

Modulul este un instrument util pentru întocmirea documentelor necesare darii de seama lunare prin centralizarea datelor din contabilitate si executia bugetara si prezentarea acestora în conformitate cu normele în vigoare.

Facturi

Aplicatia se adreseaza unitatilor bugetare si se recomanda ca un instrument util în activitatea serviciilor de contabilitate pentru a introduce si pentru a lista facturi.

Situatii Personal

Modulul este un instrument software util pentru întocmirea documentelor necesare monitorizarii cheltuielilor de personal, lunar sau trimestrial, prin centralizarea datelor din contabilitate si executia bugetara si prezentarea acestora în conformitate cu normele în vigoare.

Deplasari

Aplicatia se adreseaza unitatilor din cadrul administratiei publice si ajuta la urmarirea si gestionarea deplasarilor interne si externe a angajatilor din cadrul ei.

Buget Previzionar

Modulul este un instrument software care permite estimarea veniturilor si cheltuielilor pe mai multi ani pe baza indicatorilor macroeconomici a caror evolutie se prezinta în Scrisoarea Cadru pentru bugetul anului urmator, scrisoare transmisa de Ministerul Finantelor.