Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de securitate în incinta instituției

SC INDECO SOFT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal in calitate de operator, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului  conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Datele personale sunt înregistrate și stocate pe serverele SC INDECO SOFT SRL. Accesarea imaginilor se realizează de către responsabilul de securitate IT, doar în cazul în care apare un incident.

Stocarea înregistrărilor video se realizează pentru o perioada de 30 de zile.

Ștergerea înregistrărilor video se realizează automat la expirarea celor 30 de zile, însă în cazul în care responsabilul de securitate IT este sesizat cu o cerere de ștergere aceasta va opera cererea în cel mai scurt timp și fără întârzieri nejustificate.

Conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi:

dreptul de informare: reprezintă faptul că persoana vizată are dreptul de a obţine din partea SC INDECO SOFT SRL o confirmare că se prelucrează sau nu înregistrări video care o privesc

dreptul de acces: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea SC INDECOSOFT SRL o confirmare că se prelucrează sau nu înregistrări video care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective. Înregistrarea, procesarea și răspunsul  oferit persoanei vizate sunt gratuite.

dreptul la ștergerea datelor: înseamnă că persoana vizată are dreptul să solicite SC INDECO SOFT SRL să ștergă datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, persoana se opune prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale. Deasemenea înregistrarea, procesarea și solutionarea cererii se va realiza în mod gratuit.

dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele video care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal;

dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ: persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

–  şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată adresează către Responsabilul de Securitate IT al SC INDECO SOFT SRL o cerere scrisă, datată şi semnată, continând următoarele informații de contact:

  • Nume_prenume persoana vizata:   Nume_Prenume responsabilului cu securitatea: GHEȚE Vlad
  • Adresă:                              Adresa sediului: Baia Mare, str. Magnoliei, nr. 5, jud. Maramureș
  • Telefon:                             Telefon mobil: 0741126580
  • Email:                                Adresă de mail: dataprotection@indecosoft.ro

Dacă persoana vizată este de părere că SC INDECO SOFT SRL i-a încălcat vreun drept privind acest subiect, se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Înregistrările video nu vor fi transferate în ALTE STATE sau către terțe părți.

Incidente de securitate: – la solicitarea scrisă a persoanei păgubite înregistrările pot fi înaintate către organele de anchetă abilitate.

În situația în care SC INDECO SOFT SRL este persoana păgubită vor fi accesate înregistrările video de către responsabilul de securitateIT. Acesta va transmite secvența video vizând incidentul către directorul general și administrator în scopul demarării procedurilor necesare.