Protecția datelor
Indeco Soft vă aduce la cunoștință faptul că este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub nr.  19122.

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă una dintre prioritățile noastre. În acest sens, vă informăm că datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate de către Indeco Soft S.R.L. însă întotdeauna aceste prelucrări se realizează în stricta conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Pentru asigurarea acestui scop, pe lângă îndeplinirea tuturor obligațiilor legale privind protecția datelor, Indeco Soft S.R.L. a implementat, menține și a fost certificată pentru standardul SR EN ISO 27001:2005 – Sisteme de management al securității informației.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Indeco Soft S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, alte scopuri (migrarea datelor şi prelucrări de baze de date – se prelucrează baze de date ale clienţilor – instituţii publice, societăţi comerciale etc. – în vederea implementării de sisteme de management în administrare; migrarea datelor din formatul original al bazelor de date în cel specific aplicaţiilor informatice dezvoltate de S.C. Indeco Soft S.R.L.).

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai autorităţilor publice sau agenţilor economici cu care firma noastră are relaţii contractuale de acest fel (furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, prelucrarea datelor în vederea implementării de sisteme de management în administrare), în calitate de unici destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Indeco Soft S.R.L., loc. Baia Mare, str. Magnoliei, nr. 5, jud. Maramureş.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.  Vă mulțumim!