Calitate

Declarația de politică în domeniul calității

Îmbunătățirea performanțelor clienților noștri prin implementarea de soluții tehnice eficiente, înglobate în aplicațiile software pe care le dezvoltăm pentru aceștia, este preocuparea noastră permanentă. Echipa Indeco Soft își focalizează efortul pentru înțelegerea nevoilor și cerințelor clientului şi pentru transpunerea acestora într-un software prietenos. Clientul este partenerul nostru cel mai important şi formăm împreună o echipă de profesioniști.

Obiectivul major pe care îl urmărim prin întreaga noastră activitate constă în

“Fidelizarea clienților prin furnizarea de aplicații software și servicii de asistență tehnică de înaltă calitate".

Pentru realizarea acestui obiectiv, managementul firmei a stabilit ca prioritate în anul 2008 următoarele obiective specifice, grupate pe 2 axe:

1. Axa prioritară, destinată dezvoltării afacerii
 • Consolidarea cotei de piață curente și penetrarea zonelor geografice neacoperite (creșterea numărului de clienți cu minim 15%);
 • Stabilirea de parteneriate strategice în vederea accesării unor proiecte de anvergură (identificarea unui partener strategic și a minim unui proiect);
 • Dezvoltarea unor soluții software noi pentru acoperirea necesarului clienților actuali (inițierea a minim 4 proiecte de dezvoltare software);
2. Axa complementară, destinată dezvoltării competențelor și abilităților profesionale
 • Dezvoltarea competențelor manageriale și profesionale ale personalului propriu prin activități de training specific și implementarea unui sistem de management al resurselor umane bazat pe competență, performanță, recompensare și motivare;
 • Dezvoltarea competențelor profesionale ale utilizatorilor aplicațiilor Indeco Soft prin realizarea de sesiuni de training și acordarea de certificate de exploatare.

Pentru realizarea acestor obiective, managementul firmei Indeco Soft , la cel mai înalt nivel al său, își declară întreaga disponibilitate și se angajează să asigure resursele necesare, inclusiv cele pentru instruirea și conștientizarea personalului.

Project management

Managementul proiectelor de implementare a soluțiilor complexe la client este condus de un Manager de proiect cu experiență de minim 4 ani în Indeco Soft.

Responsabilitățile și acțiunile managerului de proiect:
 • conduce activitățile de proiect de zi cu zi, în cadrul limitelor de responsabilitate;
 • se asigură că proiectul produce toate livrabilele necesare, în cadrul constrângerilor de timp și de buget și la standardele de calitate stabilite;
 • stabilește sarcinile și responsabilitățile din cadrul proiectului astfel încât obiectivele acestuia să fie atinse, păstrând viziunea de ansamblu asupra strategiei proiectului și a evoluției acestuia și alocând timp sarcinilor de planificare, monitorizare și control;
 • propune planul general și planurile de etape pentru derularea proiectului, asigură managementul documentației aferente proiectului;
 • elaborează planul pentru managementul configurațiilor și procedura de management a schimbărilor;
 • identifică riscuri și se asigură că evitarea sau diminuarea impactului acestora se face conform procedurii de management a riscurilor;
 • asigură un flux informațional continuu și coerent între echipa de proiect și beneficiarii proiectului;
 • gestionează diferendele de cultură organizațională dintre beneficiar și executant;
 • stabilește împreună cu reprezentantul beneficiarului resursele pe care beneficiarul trebuie să le aloce pentru derularea proiectului și programul după care aceste resurse vor fi implicate în proiect;
Management de proiect – Metodologie
 Toate proiectele de implementare a soluțiilor complexe la client se conduc după următoarele etape:
 1. Identificarea contextului
 2. Definirea scopului proiectului
 3. Definirea obiectivelor specifice
 4. Identificarea rezultatelor estimate ale proiectului; modalități de verificare-evaluare
 5. Etapele de organizare a proiectului – echipa de proiect; responsabilități
 6. Fazele proiectului, acțiuni și resurse
 7. Planul de calitate și acceptanță
 8. Planul de comunicare
 9. Managementul riscului
 10. Controlul proiectului
 11. Controlul schimbărilor
 12. Evaluare și continuare